Dominion Strategy Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - dirkdebeule

Filter to certain boards:

Pages: [1]
1
Rules Questions / Weaver
« on: July 03, 2022, 02:32:46 am »
The Wiki says: “When discarding multiple Weavers, if playing one of them triggers a reshuffle (e.g. it gains a Cavalry, then you can't play any of the other Weavers”
Can someone explain this in detail because I don’t get the interaction between Weaver and the reshuffle.

2
Dominion Online at Shuffle iT / Bot stops after playing Weaver
« on: June 30, 2022, 05:40:02 am »
Lord Rattington plays a Weaver and then the game stops. Is this a known bug?

3
Dominion General Discussion / Back to Basic
« on: December 08, 2020, 07:14:58 pm »
Hi,

This poll is for those players who only play the Base set, but also for those who play the expansion games for ages.
I think that we can make a difference between the Basic player and the Expansion player.
As wel in real as online.

One of the reasons is that during the release of the expansions more and more mechanics and card types * (Duration, Command, Castle, Doom, Fate, Gathering, Heirloom, Knight, Looter, Night, Prize, Reserve, Ruins, Shelter, Spirit, Traveller, Zombie) were introduced.

Also Non-card types ** (Artifact, Boon, Event, Hex, Landmark, Project, State, Way) came into play.

As a non experienced player I can imagine that you think “This is too much info, too difficult, too complex, too …”.
And sometimes you wish “Can’t we keep it simple, but I like to play with more than just the cards from the Base Set?”.
And not only beginners think this, also experienced players sometimes just want to play an extensive basic game, not?
They want to practice their basic skills more often before buying Expansion boxes or to buy a Silver/Gold subscription online.

Therefore I thought, why can’t we go back to basics?

Let’s select basic mechanics from all expansions and make some “new” sets of Kingdom Cards.
 1) OK, let’s skip Alchemy, nobody likes them and Potion slows down to much ;-)
 2) Don't use the extra mechanics and Card types* (except Durations which is a non complex basic Action and fun to play).
 3) No Promo's
 4) Don't use Non Card Types **
 5) No extra (Kingdom Card) Piles (e.g. Bane)
 6) No extra Materials (Tokens, Mats, Wooden cubes,...)

With this reductions and my own Fun Experience I tried to make 5 Large Base Sets:
 - 3 sets (Novice, Cadet and Rookie) with mixed cards from all expansions (except Base and Alchemy)
 - 1 set (Prophecy) with cards from Seaside, Prosperity, Dark Ages and Hinterlands
 - 1 set (Optio) with cards from Cornucopia/Guilds, Adventures, Empires, Nocturne, Renaissance and Menagerie

I hope you like them and am curious about your comments.

Extra info for set 1 to 4:
- Prosperity includes Platinum, a Treasure card that produces $5 and costs $9, and Colony, a Victory card that gives 10 VP and costs $11.
  These may be included in the Supply in games using Kingdom cards from Prosperity.
- Dark Ages also includes Shelters, cards costing $1 which can replace Estates in players' starting decks and never appear in the Supply.
  These may be used in games including Kingdom cards from Dark Ages.

So, the poll question is simple. Which set do you like most?
Or rephrased: If this were real sets in shop and you only have money to buy one, which one would you pick?


Back To Basics Sets

1: Novice
|Courtyard|Pawn|Fishing Village|Ghost Town|Oasis|Sheepdog|Steward|Warehouse|Armory|Baron|Inventor|Magpie|Mill|Mountain Village|Port|Sea Hag|Taxman|Worker's Village|Bazaar|City|Embassy|Haggler|Lost City|Merchant Ship|Mystic|Patrol|Southsayer|Stables|Altar|Border Village|Harem|King's Court|2: Cadet
|Crossroads|Pearl Diver|Amulet|Dungeon|Forager|Market Square|Menagerie|Scheme|Conclave|Diplomate|Farming Village|Ironworks|Mining Village|Navigator|Nomad Camp|Salvager|Silk Road|Artificer|Den of Sin|Ghost Ship|Hunting Lodge|Hunting Party|Inn|Junk Dealer|Rabble|Seer|Torturer|Treasury|Fairgrounds|Hunting Grounds|Nobles|Expand|
 


3: Rookie
|Black Cat|Lighthouse|Lurker|Experiment|Lookout|Shanty Town|Snow Village|Tunnel|Caravan|Conspirator|Fortress|Hideout|Horse Traders|Ironmonger|Priest|Spice Merchant|Villa|Barge|Count|Forum|Harvest|Highway|Kiln|Legionary|Margrave|Minion|Scholar|Tragic Hero|Vault|Farmland|Grand Market|Forge|4: Prophecy
|Crossroads|Lighthouse|Pearl Diver|Fishing Village|Forager|Lookout|Market Square|Oasis|Scheme|Tunnel|Armory|Caravan|Fortress|Ironmonger|Navigator|Nomad Camp|Salvager|Silk Road|Spice Merchant|City|Count|Embassy|Ghost Ship|Haggler|Highway|Inn|Junk Dealer|Margrave|Merchant Ship|Rabble|Stables|Border Village|Grand Market|Forge|King's Court|

 


5: Optio
Black Cat|Amulet|Dungeon|Experiment|Ghost Town|Menagerie|Sheepdog|Snowy Village|Conclave|Farming Village|Hideout|Horse Traders|Inventor|Magpie|Mountain Village|Port|Priest|Taxman|Villa|Artificer|Barge|Den Of Sin|Forum|Harvest|Hunting Lodge|Hunting Party|Kiln|Legionary|Lost City|Scholar|Seer|Soothsayer|Tragic Hero|Fairgrounds|


4
Rules Questions / Overlord-Wine Merchant
« on: March 15, 2019, 07:22:56 pm »
If I Overlord a Wine Merchant, how comes can't get WM back from Tavern Mat?

5
Advertisements / Dominion Overview in Dutch
« on: May 28, 2015, 05:48:22 am »
Dominion is een deck building kaartspel ontworpen door Donald X. Vaccarino in 2008. Tijdens het spel probeer je een zo sterk mogelijk deck te vormen, zodat jij aan het einde van het spel de meeste punten hebt. De kaarten in je deck rouleren steeds. Elke beurt bestaat uit drie fasen ( actie-, aanschaf- en opschoonfase). De verschillende kaarten in je hand helpen je daarbij of kunnen dit aantal vermeerderen. Geldkaarten   vormen je kapitaal. Met puntenkaarten   kun je niets in je beurt, maar je hebt ze uiteindelijk wel nodig om te winnen. Alles hangt af van jouw strategie … en die van je medespelers!
Het basisspel heeft in 2009 verschillende internationale prijzen gewonnen en is in de loop der jaren voorzien van allerlei uitbreidingen en extra’s …. véél spe(e)lplezier!


Dominion: In naam van de Koning! (oktober 2008) 
Het basisspel Dominion bevat puntenkaarten, geldkaarten en 25 verschillende actiekaarten. Elke beurt mag je kaarten bijkopen, waardoor je op jouw manier je doel kunt bereiken. Omdat in elk spel maar 10 van de 25 actiekaarten worden gebruikt, is Dominion iedere keer weer anders.
Dominion is één van de weinige expertspellen die je binnen een half uur kunt spelen.
Het is eigenlijk onmogelijk om altijd werkende tips te geven voor dit spel. Veel hangt af van de keuzes van andere spelers en de samenstelling van de 10 soorten Koninkrijkkaarten. Het belangrijkste is om een mix te verzinnen waarvan je denkt dat de kaarten goed bij elkaar passen en je een vloeiende wisselwerking krijgt tussen geld en acties.

Intrige! (juli 2009) 
Zelfstandige basisvariant van het meervoudig bekroonde kaartspel Dominion. De verpakking bevat puntenkaarten, geldkaarten en 25 nieuwe Koninkrijkkaarten.
In Intrige! vind je een paar nieuwe soorten kaarten. Er zijn kaarten die bij meerdere categorieën horen en kaarten waarbij je uit verschillende acties kunt kiezen. Deze acties zijn weliswaar wat minder krachtig dan acties op kaarten waarbij je niet kunt kiezen, maar het maakt je deck wel flexibeler. Verder bevat deze nieuwe versie spectaculaire kaarten om andere spelers mee dwars te zitten en een nieuwe verdedigingskaart, waarmee je de aanval weliswaar niet volledig teniet doet, maar je er wel beter op kunt voorbereiden.
Intrige! kun je apart spelen, maar ook met het basisspel Dominion combineren. Zo kun je uitbreiden tot 6 spelers.

Hijs de Zeilen! (oktober 2009) 
In deze uitbreiding kies je het ruime sop. Hijs de Zeilen! bevat naast 26 nieuwe Koninkrijkkaarten ook geld- en embargofiches en verschillende tableaus om de gevolgen van het bereiken van een eiland of het inzetten van piratenschepen bij te houden.
Verder introduceert deze uitbreiding duurzame kaarten, die een beurt langer in het spel blijven en daarmee nog meer voordelen voor de actieve speler kunnen opleveren.

De Alchemisten (mei 2010) 
Deze mini uitbreiding bevat 12 nieuwe Koninkrijkkaarten en een nieuwe geldkaart, “Toverdrank”.
Met De Alchemisten ontstaan ontelbare nieuwe combinaties, die leiden tot een grote variatie aan nieuwe tactieken.
De spectaculairste kaart is ongetwijfeld "Bezeten" (een extra beurt uitvoeren met de kaarten van je linkerbuur)!
Als je tactiek gebaseerd is op De Alchemisten, probeer dan zo snel mogelijk een aantal “Toverdranken” aan te schaffen.

Welvaart (oktober 2010) 
Deze uitbreiding bevat 25 nieuwe Koninkrijkkaarten en 2 nieuwe standaard kaarten, waarmee de spelers verder kunnen bouwen dan Goud en Provincies.
Het centrale thema is rijkdom. Er zijn geldkaarten met actiemogelijkheden, kaarten die interactie met geldkaarten hebben en dure, krachtige kaarten.
Welvaart maakt het mogelijk om meer met je geldkaarten te doen. Daarom speel je die nu in een volgorde naar keuze, waarbij je eventuele acties uitvoert voordat je de volgende kaart speelt. Omdat er veel meer geld in het spel komt dan gebruikelijk, kun je nu standaardkaarten als Platina (5 munten) en Kolonie (10 overwinningspunten) kopen. Verder zijn er kaarten die extra overwinningspunten in de vorm van fiches opleveren. Met deze uitbreiding worden de keuzemogelijkheden nog groter dan ze al waren!
Als je je tactiek op Welvaart baseert, probeer dan zo snel mogelijk aan Platina te komen. Pas op voor teveel pestkaarten in het spel die het op geldkaarten hebben voorzien.

Overvloed (juni 2011) 
Deze mini uitbreiding met het centrale thema "variëteit" bevat 13 nieuwe Koninkrijkkaarten en 5 speciale prijskaarten. Veel Koninkrijkkaarten geven bonussen voor het hebben van verschillende handkaarten. Daardoor word je gemotiveerd om een flexibel deck te bouwen.
Prijskaarten zijn beloningen die je kunt winnen bij het spelen van de Koninkrijkkaart "Toernooi". Er is van elk van de 5 soorten prijskaarten maar 1 exemplaar. Zijn de prijskaarten op, dan win je toch nog een "Hertogdom".

Het Achterland (oktober 2011) 
Deze uitbreiding bevat 26 nieuwe Koninkrijkkaarten.
De kaarten uit Het Achterland geven je de mogelijkheid om acties uit te voeren op het moment dat je kaarten koopt of pakt. Daardoor kun je je hand snel uitbreiden. Maar pas op, een groot deck kan ook nadelen met zich meebrengen.
Baseer je je tactiek op Het Achterland, probeer er dan voor te zorgen dat je niet teveel verschillende kaarten in je deck verzamelt, anders wordt het lastig om een stabiel potje te draaien.

De Donkere Middeleeuwen (augustus 2012) 
Deze ruime uitbreiding bevat 35 nieuwe Koninkrijkkaarten plus verschillende slechte (pest)kaarten (Ruïnes) die je aan de andere spelers kunt geven, nieuwe startkaarten (Onderdak) om startlandgoederen te vervangen en kaarten die je uitsluitend via bepaalde andere kaarten kunt verkrijgen.
De centrale thema's in De Donkere Middeleeuwen zijn "Vernietigde Kaarten" en “opwaardering”. Er zijn kaarten die iets doen als ze vernietigd worden, kaarten die rechtstreeks invloed op de stapel "Vernietigde Kaarten" hebben, kaarten die zichzelf opwaarderen en kaarten met manieren om andere kaarten op te waarderen.
Baseer je je tactiek op De Donkere Middeleeuwen, probeer dan een middenweg te vinden tussen kaarten die zichzelf vernietigen en kaarten die bij vernietiging iets leuks voor je doen.

De Gilden (juni 2013) 
Deze mini uitbreiding bevat 13 nieuwe Koninkrijkkaarten en munten.
Je kunt munten opsparen en later gebruiken bij kaarten die iets extra doen als je er meer voor betaalt.
Als je tactiek gebaseerd is op De Gilden, zorg dan altijd voor wat munten in je voorraad.

Avonturen (juli 2015) 
Deze ruime uitbreiding bevat 30 nieuwe Koninkrijkkaarten, waaronder een aantal "duurzame", die ook in volgende beurten actief zijn. Twee upgrade-Koninkrijkkaarten (Actie-Reiziger) vormen de basis voor een upgrade-set van telkens nog 4 Actiekaarten (welke niet tot de voorraad horen). Verder zijn er Reservekaarten, die je voor later kunt bewaren op een Reservetableau. Er zijn ook 20 Gebeurteniskaarten, waarmee je andere zaken dan kaarten kunt kopen/inzetten, zoals Avonturenfiches (10 soorten) die de effecten van kaarten wijzigen.
Baseer je je tactiek op kaarten uit Avonturen, probeer dan goed gebruik te maken van de mogelijkheden die de nieuwe fiches en duurzame kaarten geven.

“Empires” (juni 2016) 
Deze ruime uitbreiding bevat 24 Koninkrijkkaarten, waaronder 9 kaarten die je kan kopen en er pas later voor betalen (debt) en 6 stapels met 2 of 8 (Castles) verschillende synergie-kaarten (split piles).
Nieuwe “Landmarks” (21 stuks) welke een nieuwe manier van punten verzamelen (of verliezen) toevoegt.
Overwinningsfiches uit Welvaart (waaronder een nieuwe goudkleurige met waarde 2) en Gebeurteniskaarten (13 stuks) uit Avonturen duiken ook weer op.
Er zijn 96 tokens (56 VP en 40 debt). Spijtig genoeg heeft 999 games besloten deze in karton te drukken i.p.v. in metaal.
 
Extra’s

Basiskaarten (juni 2012)
Een set van alle basiskaarten (geldkaarten, puntenkaarten, vloekkaarten en Vernietigde Kaarten) van de zelfstandige spelen én uitbreidingen in een volledig nieuw ontwerp. Deze set bevat geen Koninkrijkkaarten.

Promokaarten (2008-2015)
Door de jaren heen zijn er 7 micro uitbreidingen uitgebracht, telkens bestaande uit één set Koninkrijkkaarten: Envoy (nov 2008)  , Black Market (maa 2009)  , Stash (feb 2010)  , Walled Village (jun 2011)  , Governor (okt 2011)  , Prince (jun 2014)   en Summon (aug 2015)   (Summon zal in elke taal verkocht worden samen met een heruitgave van de Gebeurteniskaart Woudlopen, welke een designfout bevat. Dit is uitgesteld!).

Het Koninkrijk Dominion (september 2015)
Deze kennismakingsversie bevat 16 koninkrijkkaarten en van elke soort zijn er maar 8 kaarten. De meeste kaarten zijn bekend uit het basisspel en Intrige, maar er zijn ook kaarten bij uit onder andere Welvaart, Overvloed en De Donkere Middeleeuwen.
Het Koninkrijk Dominion is een uitstekende instap voor kinderen. Zo bevat Het Koninkrijk Dominion geen reactie-, duurzame, vloek- of andere kaarten die ingrijpende spelregelwijzigingen of zeer confrontatieve spelmechanismen met zich meebrengen.

Vertalingen
Dominion is een spel waarbij het volgen van de instructies op de kaarten van groot belang is.
Op sommige kaarten staan foutieve vertalingen welke een groot effect hebben op het spelverloop.
Ondertussen kan je een herdruk van alle correct vertaalde kaarten (behalve Smokkelaar, betreft eerder een ongelukkige vertaling) opvragen door een mailtje te sturen naar klantenservice@999games.nl .
De fout van Bureaucraat, Plan en de kaartverdeler van Avonturen is gemeld aan 999 games en mogelijk komt hier later nog een herdruk van.
     
Geldschieter: Je moet een koperkaart vernietigen (als je deze in je hand hebt).
Bureaucraat: Het is verplicht om de teruggelegde kaart eerst te tonen.
Tolheffing: De 2 getoonde kaarten dienen afgelegd te worden.
Voorpost: De extra beurt moet je na je huidige beurt uitvoeren. “Voorpost” geeft je nooit meer dan 2 beurten achter elkaar. 
Smokkelaar: De kaart neem je uit de voorraad, niet van je buurman.     
Piratenschip: Niet iedere speler, maar iedere andere speler toont de 2 bovenste kaarten van zijn trekstapel.     
Inheems Dorp: De kaart leg je gedekt op je tableau en mag je op ieder moment bekijken.     
Koningshof: Je mag een actiekaart kiezen.     
Jonge Heks: Je mag een Bankaart tonen.     
Krankzinnige: De kaart moet na het spelen altijd terug op de stapel “Krankzinnige” gelegd worden.     
Straatjongen: +1 Aanschaf moet +1 Actie zijn.     
Schurk: Niet iedere speler, maar iedere andere speler toont de 2 bovenste kaarten van zijn trekstapel.     
Steenhouwer: Je mag alleen overbetalen om actiekaarten te pakken.
Plan: Je mag een kaart uit je hand vernietigen als je een kaart koopt waarop je vernietigingsfiche ligt, niet als je ze speelt.     
Verborgen Schat: Op de kaartverdeler in de doos is het vakje voor 'verborgen schat' geschreven als 'verloren schat'.


 

6
Feedback / Correct Dutch translations for free
« on: May 22, 2015, 11:48:47 am »
http://wiki.dominionstrategy.com/index.php/Translation_errors_on_the_Dutch_cards_-_Vertaalfouten_op_de_Nederlandse_kaarten

The new print of the 11 cards are sent at your home for free  :) after sending an email to klantenservice@999games.nl

Great Service!
Good Luck!

7
Tournaments and Events / 2015 Flemisch Championship
« on: May 07, 2014, 07:42:03 am »
Hi,

Last year (2013) I had contact with 999games for organizing a VK (Vlaams Kampioenschap cfr Flemish Championship)) around Oct/Nov 2014.
Because of a personal "too busy agenda" (rebuilding my house) plans are postponed to 2015.
I have worked out the format completely in a one-day-event (27 players; 3p/table; 7 rounds).
The only problem is time! I don't use a time-end-rule per game.
Therefore I want to shorten up the games with a tournament-house-rule trying to maximise games under 45 minutes.
My suggestions for 3 players are: 1) victory piles have 9 cards (instead of 12) or 2) action piles have 8 cards (instead of 10) or 3) both 1+2

Any questions, suggestions, comments? Please let me know!

8
Feedback / Dutch Translation Cards
« on: November 05, 2013, 08:04:01 am »
Hello, i'm planning to organize a local tournament (9,18 or 27 players). Therefore i am looking for a Dutch cardlist out of which i can copy the cards to visualise the decks we are playing on a screen.

9
Dominion FAQ / Dutch Translations
« on: November 05, 2013, 07:41:38 am »
Hello, i'm looking for a list of all Dutch cards.

Hoi, ik ben op zoek naar een lijst met alle Nederlandstalige kaarten.

Pages: [1]

Page created in 0.057 seconds with 17 queries.